Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame naujos redakcijos Žemės mokesčio įstatyme (Žin., 1992, Nr. 21-612; 2011, Nr.163-7743) nustatyta, kad žemės sklypo mokestinė vertė yra žemės sklypo vidutinė rinkos vertė. Miško žemė nėra laikoma žemės mokesčio objektu, todėl vidutinė rinkos vertė (t. y. mokestinė žemės vertė) skaičiuojama žemės sklypui be miško žemės vertės. Žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, naudojamos mokestinėms žemės vertėms apskaičiuoti, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012-12-21 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-522 „Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 152-7812).

Masinis žemės vertinimas žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti turėtų būti atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metai. Vadinasi, nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės, apskaičiuojant žemės mokestį, galios 5 metus (2013—2017 metais).

Nuo 2013-01-01 galiojančios žemės vidutinės rinkos vertės (mokestinės žemės vertės) yra skelbiamos Valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Registrų centras) svetainėjehttp://www.registrucentras.lt/ntr/ ir Regionų geoinformacinės aplinkos paslaugos žemėlapyjewww.regia.lt. Šią mokestinę vertę (pagal kurią nuo 2013 m. bus skaičiuojamas žemės mokestis) mokesčio mokėtojai gali sužinoti Registrų centro svetainėjehttp://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_un.jsp suvedę žemės sklypo unikalų numerį.

Atkreipiame dėmesį, kad mokesčio mokėtojų skundai dėl nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės (t. y. dėl žemės sklypo kadastro duomenų, turinčių įtakos vidutinei rinkos vertei) Registrų centrui pateikiami 1 kartą nuo jų nustatymo pradžios. 2013 metų mokestiniu laikotarpiu skundai Registrų centrui gali būti pateikiami per 6 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios, t. y. nuo 2013-01-01 iki 2013-07-01. Kitą kartą (po penkerių metų), atlikus naują masinį žemės vertinimą žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti, skundai dėl vidutinės rinkos vertės, 1 kartą nuo mokestinės vertės nustatymo datos, galės būti teikiami Registrų centrui per 3 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios.

Mokesčio mokėtojų prašymai žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų vertinimą, 2013 metų mokestiniu laikotarpiu Registrų centrui gali būti teikiami per 6 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios, t. y. nuo 2013-01-01 iki 2013-07-01. Vėlesniais mokestiniais laikotarpiais tokie mokesčių mokėtojų prašymai galės būti teikiami kiekvienais metais per 3 mėnesius nuo mokestinio laikotarpio pradžios.

Pasikeitus žemės sklypo kadastro duomenims, turintiems įtakos vidutinei rinkos vertei, žemės sklypo vidutinė rinkos vertė perskaičiuojama nuo kito mokestinio laikotarpio, einančio po mokestinio laikotarpio, kuriuo Nekilnojamojo turto kadastre buvo įregistruoti atitinkami žemės sklypo kadastro duomenų pasikeitimai.

Nuo 2013 metų žemės mokesčio tarifus tvirtina kiekviena savivaldybė individualiai. 2013 m.savivaldybių tarybų patvirtintus žemės mokesčio tarifus galima sužinoti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos svetainėje www.nauja.vmi.lt