APIE

Buhalterin?s apskaitos tvarkymas ir priei?ra

Tvarkome apskait? bet kokio dydio ir bet kokios veiklos ?mon?ms:

- konsultacin?ms bendrov?ms,
- didmenin?s ir mamenin?s prekybos ?mon?ms,
- gamybin?ms, apdirbimo, logistikos, ekspedijavimo ?mon?ms,
- architekt?ros, laisvalaikio organizavimo, reklamos studijoms,
- draudimo brokeriams,
- maitinimo, vieosioms ir kitoms ?mon?ms.

Nuolat investuojame ? kokyb?. ?gytas inias bei patirt? efektyviai panaudojame spr?sdami klient? versle ikilusias buhalterin?s apskaitos problemas.

Mes siekiame:

Ne tik kokybikai, laiku ir be klaid? suskai?iuoti mokes?ius, pateikti deklaracijas, bet ir greitai atlikti analizes, reikalingas vadovui, priimant sprendimus. Mes niekada neatostogaujame, nesergame ir neb?name ivyk?, esame esame t? pa?i? minut? pasireng? sureaguoti ? J?s? poreikius.

Klientus laikome partneriais

Patariame, kaip papras?iau ir naudingiau organizuoti buhalterinius procesus, siekiame b?ti lankst?s, sutaupyti J?s? laik? ir b?ti Jums naudingi.