?KAINIAI

Paslaug? kaina priklauso nuo dokument? kiekio, darbuotoj? skai?iaus, transakcij? skai?iaus bei nuo j? sud?tingumo, turimo turto kiekio ir pan.

Preliminarios paslaug? kainos

Darbuotoj? skai?ius ?mon?je Pirkimo ir pardavimo s?skait? skai?ius/m?n. Preliminari buhaterin?s apskaitos tvarkymo kaina
1 5-40
100-150*
2-4 10-70
130-260 *
5-6 30-100
250-320 *
7-10 40-110
300-400*

*Kainos nurodytos be PVM

Susisiekite su mumis ir mes b?tinai sutarsime d?l abipusiai priimtino bendradarbiavimo.

Naujai ?sisteigusioms ?mon?ms taikome nuolaidas.

?mon?s pavadinimas *


?mon?s veiklos sritis


?mon?s vidutin? metin? apyvarta, Eur
Iraom? s?skait?-fakt?r? kiekis (per m?n.)


Kasos dokument? skai?ius (per m?n.)
Gaunam? s?skait?-fakt?r? kiekis (per m?n.)


Avanso apyskait? kiekis (per m?n.)
Banko pavedim? kiekis (per m?n.)


Ilgalaikis turtas (vnt.)
Komandiruot?s (skai?ius per m?n.)


Autorin?s sutartys (per m?n.)
Nuomos sutartys su fiziniais asmenimis (per m?n.)


Automobiliai (vnt.)
Darbuotojai (skai?ius)


Kontaktinis asmuo*


El. pato adresas
Kontaktinis telefono Nr. *

 Sutinku

Si?sdami J?s sutinkate su privatumo politika