Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5NAUDINGA

Vyriausyb? pri?m? sprendim? nuo 2016 m. liepos 1 d. minimali? m?nesio alg? (MMA) padidinti 30 Eur iki 380 Eur. “Patvirtinti minimal?j? valandin? atlyg? 2.32 euro ir minimali?j? m?nesin? alg? 380eurus. is nutarimas ?sigalioja 2016 m. liepos 1 … Plačiau skaitykite čia

Rezidavimo vietos patvirtinimas nuolatiniam Lietuvos gyventojui reikalingas tuo atveju, kai jis gauna pajam? i usienio valstyb?s, su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo ivengimo sutart?, ir nori, kad toje usienio valstyb?je jo gautoms pajamoms b?t? pritaikytos dvigubo apmokestinimo … Plačiau skaitykite čia

Valstybin? mokes?i? inspekcija prie Lietuvos Respublikos finans? ministerijos informuoja, kad 2013 m. sausio 1 d. ?sigaliojusiame naujos redakcijos em?s mokes?io ?statyme (in., 1992, Nr. 21-612; 2011, Nr.163-7743) nustatyta, kad em?s sklypo mokestin? vert? yra em?s sklypo vidutin? rinkos vert?. Miko … Plačiau skaitykite čia